Jäsenjärjestöjen Kaseva

  • Kokoaa yhteen paikallisesti toimivia järjestöjä.
  • Tukee järjestöjä markkinoinissa ja tiedotuksessa.
  • Toimii jäsenjärjestöjen infopisteenä.
  • Järjestää yhteistyö-ja hyvinvointitapahtumia.
  • Tarjoaa jäsenjärjestöille kokous-, kokoontumis- ja säilytystilaa.

Kaikkien Kaseva ja kaikille avoin toiminta

  • Ikääntyville, yksinäisille sekä muille yhteisöllisyyttä kaipaaville, helposti lähestyttävällä toiminnalla.
  • Tarjolla on mm. ohjattua liikunta- ja hyvinvointiryhmiä, seurustelua, nettipiste, opastusta älypuhelimen, tietokoneen ja netin käyttöön.
  • Edunvalvontaa: sosiaaliasiamiehen vastaanotto kerran kuukaudessa.

Kasevan vapaaehtoistoiminta

  • Kaseva järjestää vapaaehtoisinfoja ja Kasevalta saat tietoa vapaaehtoistoiminnasta ja -toimijoista.
  • Ilmoittaudu mukaan, jos haluat auttaa tai tarvitset apua, jota vapaaehtoinen voi tehdä.

Kasevan toiminnoilla pyritään aktivoimaan ja tukemaan jäsenyhdistyksiä, ehkäisemään syrjäytymistä ja luomaan mielenvireyttä erilaisilla virkistystapahtumilla, kursseilla, keskusteluryhmillä sekä edunvalvonnalla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia, järjestää arpajaisia, myyjäisiä ja keräyksiä sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

Kasevan toimintaa rahoitetaan Veikkauksen kohdennetulla toiminta-avustuksella.