Toimimme autismin kirjon henkilöiden, AD/HD-tyyppisiä toimintahäiriöitä, kielellisiä erityisvaikeuksia ja laaja-alaisia neurologisia kehityshäiriöitä omaavien henkilöiden ja heidän perheidensä yhdyssiteenä ja tukena yhteistyössä asiantuntijoiden ja perheenjäsenten kanssa järjestämällä kerhoja, koulutusta, vertaistukea ja virkistystä.
Tervetuloa mukaan toimintaan!

Ota yhteyttä:
Satu Holopainen puh. 040 575 2188 (tietoa dysfasiasta) 

Minna Lehtinen puh. 050 330 5068 (tietoa ADHD:sta)

puheenjohtaja Saara Korkeamäki
puh. 044 346 0898
puheenjohtaja@samdy.info

kotisivut: www.samdy.info