Pohjois-Satakunnan kehitysvammaisten tuki

Tukiyhdistys on tarkoitettu

 • Kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen ja muille läheisille
 • Kaikille kehitysvammaisten ihmisten tukemisesta kiinnostuneille

Tukiyhdistyksen tavoitteet

 • Tukea perheitä jakamalla tietoa sekä tarjoamalla vertaistukea
 • Järjestää virkistäytymismahdollisuuksia koko perheelle
 • Vaikuttaa myönteisten asenteiden luomisessa
 • Edistää kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta
 • Toimia vaikuttajana yhteiskunnan palveluita kehittäessä

Tukiyhdistyksen toiminta

 • Säännölliset tapaamiset
 • Vertaistapaamiset
 • Retket sekä muut tapahtumat
 • Luennot, koulutukset
 • Yhteistyö Kehitysvammaisten Tukipiirin ja tukiliiton kanssa

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. On kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheisten valvonta- ja tukiyhdistys. Järjestön tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen. Tukiliitto tukee myös jäsenyhdistyksiä paikallisessa vaikuttamisessa.

Ihmisarvo on moraalinen ja juridinen käsite, ihmisellä on arvo sisänsä. Ihmisarvo kuuluu ihmisyyteen ja ihmisoikeudet ovat kaikkien oikeuksia. Kehitysvammaisten tukiliiton perusarvot pohjautuvat Suomen perustuslakiin.

Tukiliiton toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

 • Eettisyys
  • Kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheenjäseniä on tuettava kunnioittaen heidän toiveitaan ja tarpeitaan.
 • Osallisuus
  • Kaikilla on oikeus olla osallisena omien lähiyhteisöjen toiminnassa. Vammaisilla on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Liity jäseneksi !!

Liittymällä paikallisen tukiyhdistyksen jäseneksi olet samalla mukana valtakunnallisen vammaisjärjestön Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n toiminnassa.

Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten Tuki ry:n yhteystiedot:

Eija Poikkeus, puheenjohtaja
Jänönpolku 10, 38700 Kankaanpää
eija.poikkeus@dnainternet.net