Pohjois-Satakunnan kehitysvammaisten tuki

Tukiyhdistys on tarkoitettu

 • Kehitysvammaisille lapsille, nuorille ja aikuisille sekä heidän perheilleen ja muille läheisille
 • Kaikille kehitysvammaisten ihmisten tukemisesta kiinnostuneille

Tukiyhdistyksen tavoitteet

 • Tukea perheitä jakamalla tietoa sekä tarjoamalla vertaistukea
 • Järjestää virkistäytymismahdollisuuksia koko perheelle
 • Vaikuttaa myönteisten asenteiden luomisessa
 • Edistää kehitysvammaisten ihmisten yhdenvertaisuutta
 • Toimia vaikuttajana yhteiskunnan palveluita kehittäessä

Tukiyhdistyksen toiminta

 • Säännölliset tapaamiset
 • Vertaistapaamiset
 • Retket sekä muut tapahtumat
 • Luennot, koulutukset
 • Yhteistyö Kehitysvammaisten Tukipiirin ja tukiliiton kanssa

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry. On kehitysvammaisten ihmisten, heidän perheidensä ja läheisten valvonta- ja tukiyhdistys. Järjestön tavoitteena on kehitysvammaisten ihmisten osallisuuden sekä perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen, ja se, että perheet saavat tarvitsemansa tuen. Tukiliitto tukee myös jäsenyhdistyksiä paikallisessa vaikuttamisessa.

Ihmisarvo on moraalinen ja juridinen käsite, ihmisellä on arvo sisänsä. Ihmisarvo kuuluu ihmisyyteen ja ihmisoikeudet ovat kaikkien oikeuksia. Kehitysvammaisten tukiliiton perusarvot pohjautuvat Suomen perustuslakiin.

Tukiliiton toimintaa ohjaavat seuraavat arvot:

 • Eettisyys
  • Kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän perheenjäseniä on tuettava kunnioittaen heidän toiveitaan ja tarpeitaan.
 • Osallisuus
  • Kaikilla on oikeus olla osallisena omien lähiyhteisöjen toiminnassa. Vammaisilla on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Liity jäseneksi !!

Liittymällä paikallisen tukiyhdistyksen jäseneksi olet samalla mukana valtakunnallisen vammaisjärjestön Kehitysvammaisten Tukiliitto ry:n toiminnassa.

Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten Tuki ry:n yhteystiedot:

Puheenjohtaja:

Eija Poikkeus

Jänönpolku 10, 38700 Kankaanpää

eija.poikkeus@dnainternet.net

Jäsenkirje:

Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten Tuki ry.

Kankaanpäässä avasi viime vuoden elokuussa ovensa KVPS (Kehitysvammaisten palvelusäätiön) Tukena Oy:n Kultakankaan asumispalveluyksikkö, joka tarjoaa ympärivuorokautista tehostetun ja ohjatun palveluasumisen palveluja 14 kehitysvammaiselle henkilölle sekä lisäksi tilapäisasumista /-hoitoa. KVPS Tukena Oy:llä on Kankaanpäässä myös Työhönvalmennuskeskus. Tukena Oy on omaisjärjestötaustainen yritys ja kuuluu tiiviisti Tukiliittoperheeseen.

– ————————————————————————————– –

Pohjois-Satakunnan Kehitysvammaisten Tukiyhdistystä pyritään nyt ”elvyttämään” uudelleen toimintaan. Yhdistyksen toimihenkilöt toivovat aktiivisia jäseniä mukaan kehittämään toimintaa tai vain nauttimaan yhdistyksen tarjoamista toiminnoista. Jotta yhdistys kykenee toteuttamaan tavoitteitaan, ajantasaiset osoitetiedot ja myös sähköinen osoite (sähköpostiosoite). Tapahtumista tullaan jatkossa ilmoittamaan sähköisesti annettuihin osoitteisiin ja Kankaanpään Seudun yhdistys- tapahtumat sivuilla. Seuratkaa siis ilmoituksia!!

————————————————————————————— –

Muistattehan ilmoittaa osallistumisenne tuleviin tapahtumiin, joista ilmoitamme n. pari kuukautta etukäteen yhdistyksemme sivuilla. Jättäkää ilmoituksenne yhteydessä myös sähköposti-osoitteenne, jotta voimme lähettää jäsenkirjeet/ilmoitukset tulevista tapahtumista.

Puheenjohtaja Eija Poikkeus: eija.poikkeus@dnainternet.net