Kankaanpään Pelastakaa Lapset ry

Kankaanpään Pelastakaa Lapset ry toimii lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäjänä. Yhdistys vaikuttaa paikallisesti lapsiväestön asemaan toimimalla niiden lasten ja nuorten hyväksi, jotka eivät saa riittävästi hoitoa ja huolenpitoa omassa kodissaan tai jotka elävät muutoin turvattomissa olosuhteissa. Hoidon ja huolenpidon riittämättömyys perheissä johtuu usein vanhempien työttömyyden, yksinhuoltajuuden tai sairauden aiheuttamasta akuutista taloudellisten ja terveydellisten olosuhteiden heikentymisestä.

Akuutissa kriisitilanteessa pyritään antamaan perheille tukea ruoka-, vaate- yms. jokapäiväiseen elämiseen liittyvinä avustuksina. Avustustyötä tehdään yhteistyössä seurakunnan, sosiaalitoimen ja neuvolan kanssa. Erityisenä kohteena yhdistyksellämme ovat ammattioppilaitoksessa opiskelevat ja erityisesti ammattioppilaitoksen asuntolassa asuvat nuoret.

Yhdistyksemme osallistuu Eväitä elämälle –ohjelmaan ja myöntää hakemuksesta avustuksia lasten ja nuorten harrastustoimintaan ja oppimateriaalihankintoihin. Järjestämme lapsille konsertteja ja muita tapahtumia sekä omissa nimissämme että yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Haastamme alueemme yrityksiä mukaan lapsiperheiden tukemiseen myymällä mainostilaa yhdistyksemme julkaisemassa Pelastakaa Lapset -lehdessä. Varoja jakamiimme avustuksiin saamme lisäksi pitämällä vapaaehtoisvoimin lahjoitustavaroiden kirpputoria ja vastaanottamalla lahjoituksia yrityksiltä, erilaisilta yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä.

 

Yhteystiedot

Kankaanpään Pelastakaa Lapset ry
Ihanamäenkatu 1
38710 Kankaanpää

Puheenjohtaja Katariina Lankoski, puh. 050 – 556 5149, email: katariina.lankoski@gmail.com
Sihteeri Asta Marjamäki, puh. 040 – 809 5755
Varapuheenjohtaja Seija Marttila, puh. 040 – 516 7328

www.pelastakaalapset.fi