FinFami Satakunta ry

FinFami Satakunta ry (ent. Omaiset mielenterveystyön tukena Länsi-Suomen yhdistys ry) tukee mielenterveyden ongelmista ja psyykkisistä sairauksista kärsivien henkilöiden omaisia ja läheisiä Satakunnan alueella. Yhdistys edistää ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä, omaisten edunvalvontaa, kehittää omaistyön muotoja sekä vaikuttaa mielenterveyteen ja mielenterveysongelmiin liittyviin yhteiskunnallisiin asioihin.

FinFami Satakunta ry
-jakaa tietoa mielenterveyteen liittyvistä asioista omaisille, päättäjille ja julkisuuteen
-harjoittaa vertaistukitoimintaa ryhmä- ja tukihenkilötoiminnan kautta
-tarjoaa yksilökohtaista apua antamalla neuvontaa
-aktivoi ja tukee omaisten arjessa jaksamista järjestämällä virkistystoimintaa ja koulutusta
-toimittaa julkaisuja

http://www.finfamisatakunta.fi/
Toiminnanjohtaja Elina Uusivuori ent. Liljeqvist
Puhelin 044 545 4628
Sähköpostiosoite: elina.uusivuori@finfamisatakunta.fi

Tilaa ilolle kurssi on kehitetty omaisten palautteen pohjalta Euroopan omaisyhdistysten kattojärjestö EUFAMI:N toimesta. Kurssilla käydään läpi omaisia voimaannuttavia asioita mm. Roolejamme elämässä, arvojamme, tunteitamme, unelmiamme ja eri rentoutumiskeinoja. Osallistuminen kaikkiin tapaamiskertoihin on kokonaisuuden kannalta toivottavaa, mutta ei välttämätöntä.