TULEVIA TAPAHTUMIA:

SosiaaliasiamiesNEUVOO asiakkaan asemaan ja oikeuksiin liittyvissä lakiasioissa –AVUSTAA muistutuksen teossa –TIEDOTTAA asiakkaan oikeuksista. –TOIMII asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi –SEURAA asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä Sosiaaliasiamies ottaa vastaan kerran kuukaudessa seuraavina päivinä:

Ke 15.04.2020

Ke 13.05.2020

Ma 10.06.2020

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot: Sosiaaliasiamies Jari Mäkinen, puh.nro: 044-707 9132 sähköposti: jari.makinen@satshp.fi